HỆ THỐNG HIỆP LỮ
Cập nhật : 03-09-2020

1. Giới thiệu chung Đạo cụ Hiệp Lữ: Hiệp Lữ sau khi nhận sẽ tồn tại ở dạng đạo cụ trong túi, có thể bán, có thể giao dịch (Không khóa) Hiệp Lữ: Có thể cho Hiệp Lữ trong túi lên trận ở...

HỆ THỐNG KẾT HÔN
Cập nhật : 03-09-2020

Giới thiệu chung <img> Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 130 trở lên và server đã mở được 9 ngày. Lối vào: Tab giao diện rút gọn -> Tình Duyên. Cách tham gia: Kết hôn cần Nhẫn Kết...

ĐẤU TRƯỜNG LIÊN SERVER
Cập nhật : 03-09-2020

Giới thiệu chung Thời gian: 12h-13h , 21h - 22h mỗi ngày. Cách tham gia: Thi đấu theo dạng 1v1 tự do thao tác, thắng sẽ nhận tích điểm leo hạng, thua sẽ bị trừ điểm. Quy tắc chiến đấu: Trong cảnh ngoại trừ chiến đấu và di chuyển thì...

ĐẤU TRƯỜNG
Cập nhật : 03-09-2020

1. Giới thiệu chung <img> Thời gian : Mỗi ngày Cách chơi :  Bày trận trước khi thi đấu, có thể dùng Hiệp Lữ khác nhau ở vị trí trận khác nhau để tăng thêm lực chiến Người chơi...

BANG CHIẾN LIÊN SERVER
Cập nhật : 03-09-2020

1.Tổng quan tính năng Tính năng Bang Chiến gồm 3 giai đoạn thi đấu chính Hình thức thi đấu: Liên Server Giai đoạn 1 : So Tài Hỏa Lực. Thời gian mở : 19h - 22h Thứ 4 mỗi tuần ( hoạt động mở sau 2 ngày mở server). Cách tham gia : Trong thời...

THÀNH CHIẾN LIÊN SERVER
Cập nhật : 15-09-2020

1. Giới thiệu chung   Lối vào : Chiến Trường -> Thành Chiến Liên Server. Cách tham gia : Bang Chủ hoặc Phó Bang Chủ đăng kí Tuyên Chiến thành, Thành viên chọn thành Bang đã tuyên...

QUYẾT CHIẾN PHONG VÂN LẦU
Cập nhật : 03-09-2020

Hoạt động liên server, mỗi ngày mở 1 lần, kéo dài 30 phút. Quy tắc hoạt động: Bản đồ hoạt động có nhiều tầng, người chơi ban đầu đều ở tầng 1, địa điểm xuất hiện cố định. Tích điểm mỗi tầng đạt số lượng nhất...