QUYẾT CHIẾN PHONG VÂN LẦU

Cập nhật : 03-09-2020
 • Hoạt động liên server, mỗi ngày mở 1 lần, kéo dài 30 phút.

Quy tắc hoạt động:

 • Bản đồ hoạt động có nhiều tầng, người chơi ban đầu đều ở tầng 1, địa điểm xuất hiện cố định.
 • Tích điểm mỗi tầng đạt số lượng nhất định sẽ vào tầng sau.
 • Sau khi vào tầng sau có thể nhận phần thưởng cấp tầng của tầng trước.
 • Sau khi đến tầng cuối cùng, người chơi có thể nhận phần thưởng của tầng thứ 2 đếm ngược lại.
 • Tầng cuối cùng có 3 bảo rương, Top 3 có thể mở.
 • Tầng cao nhất có 1 NPC Thương Nhân Thần Bí. Bấm NPC mở Tiệm Thần Bí, có thể dùng Vàng Khóa, Vàng để mua đạo cụ.
 • Thương Nhân Thần Bí có thời gian biến mất, khi hoạt động mở sẽ xuất hiện, 1 khoảng thời gian sau sẽ biến mất. (Có giới hạn mua)
 • Hoạt động kết thúc thì mọi người sẽ bị đá ra.
 • Ra vào liên tục trong thời gian hoạt động, sẽ ghi lại số tầng và tích điểm hiện tại của người chơi.
 • Người chơi thoát ra từ 1 tầng nào đó rồi vào lại thì sẽ vào số tầng của lần trước.
 • Hoạt động kết thúc sẽ xóa lịch sử tầng.

Khu an toàn:

 • 3 tầng đầu của Phong Vân Lầu là khu an toàn, không thể PK, mỗi tầng sau đó đều có thể tự do PK.

Nhận tích điểm:

 • Giết quái và người sẽ nhận tích điểm.
 • Giết quái: Giết quái ở điểm cố định mỗi tầng, sau khi quái chết sẽ hồi sinh theo thời gian hồi sinh, cấp của quái lấy cấp thế giới liên server trừ 15-30 cấp.
 • Giết 1 quái cố định nhận 1 tích điểm.
 • Giết người chơi: Giết người chia làm 3 trường hợp
 • Giết người bình thường: Được 2 điểm.
 • Phần thưởng liên trảm: Tam Liên Trảm, Ngũ Liên Trảm, Thập Liên Trảm. Sau khi đạt số liên trảm nhất định sẽ nhận phần thưởng tích điểm, có thể nhận lại.
 • Trên đầu người có liên trảm sẽ có nhắc nhở (bao nhiêu liên trảm). Khi liên trảm sẽ có hiệu ứng âm thanh như LOL.
 • Có thông báo khu vực liên trảm: XX trong hoạt động XX liên tiếp đánh bại 3 người chơi, lực chiến vô địch.
 • Kết thúc liên trảm: Kết thúc liên trảm có thể nhận thêm thêm tích điểm theo tỷ lệ nhất định số tích điểm của kẻ địch. Ví dụ kết thúc Tam Liên Trảm sẽ nhận 10% tích điểm của đối phương, kết thúc Ngũ Liên Trảm sẽ nhận 20% tích điểm của đối phương, kết thúc Thập Liên Trảm sẽ nhận 30% tích điểm của đối phương.
 • Khi kết thúc liên trảm sẽ có hiệu ứng âm thanh như LOL.
 • Có thông báo khu vực kết thúc liên trảm: XX trong hoạt động XX kết thúc liên trảm của XX, lực chiến vô địch.
 • Nhưng tích điểm của người bị giết không giảm. (tức là không bị rớt tầng)
 • Trong 1 thời gian nhất định giết cùng 1 người chơi thì không tính tích điểm, cũng không tính liên trảm.

Hồi sinh:

 • Chết sẽ không được hồi sinh tại chỗ, chỉ có thể hồi sinh ở điểm hồi sinh.
 • Chết cần có thời gian hồi sinh, không thể dùng Hồi Sinh Đan.

Bấm thoát:

 • Quy tắc hiện tại là người chơi thoát ra từ tầng nào thì khi vào lại sẽ vào tầng trước đó từng vào. Vì vậy để tránh người chơi lợi dụng khi sắp bị giết sẽ thoát ra để giữ tích điểm, hệ thống sẽ có trừng phạt khi thoát ra.

Bảng xếp hạng:

 • Xếp hạng người chơi theo tổng tích điểm nhận trong ngày.
 • C ó phần thưởng xếp hạng.

Phần thưởng:

 • Có 2 loại
 • Phần thưởng cấp tầng: Mỗi lần vào tầng tiếp theo, có thể nhận 1 phần thưởng lên tầng, gửi vào túi theo thời gian thực (sẽ có thông báo chúc mừng nhận được)
 • Phần thưởn BXH: Sau khi kết thúc hoạt động sẽ phát thưởng theo xếp hạng, phần thưởng sẽ gửi qua thư.
 • Khi phát thưởng sẽ có thông báo thế giới.