HỆ THỐNG BẢNG XẾP HẠNG
Cập nhật : 03-09-2020

Sau khi đạt cấp nhất định, đại hiệp có thể mở tính năng bảng xếp hạng. Trong bảng xếp hạng có tổng cộng 7 loại xếp hạng: xếp hạng công lực, cấp, trang bị, hiệp lữ, thần binh, cánh, thú...

KỊCH BẢN CHƠI GAME PHONG LĂNG THIÊN HẠ
Cập nhật : 26-08-2020

NỘI DUNG KỊCH BẢN TRÒ CHƠI Giới Thiệu Trò Chơi Tên trò chơi phát hành tại Việt Nam: Phong Lăng Thiên Hạ - Tên nước ngoài: 风凌天下 Nguồn gốc xuất xứ trò chơi Phong Lăng Thiên Hạ...