HỆ THỐNG BẢNG XẾP HẠNG

Cập nhật : 03-09-2020

Sau khi đạt cấp nhất định, đại hiệp có thể mở tính năng bảng xếp hạng. Trong bảng xếp hạng có tổng cộng 7 loại xếp hạng: xếp hạng công lực, cấp, trang bị, hiệp lữ, thần binh, cánh, thú cưỡi. 

Bảng xếp hạng sẽ cập nhật 5 phút mỗi lần.

Chúc các Đại Hiệp trải nghiệm game thật vui vẻ !!

 

google-analytics-script