BANG CHIẾN LIÊN SERVER

Cập nhật : 03-09-2020

1.Tổng quan tính năng

Tính năng Bang Chiến gồm 3 giai đoạn thi đấu chính

 • Hình thức thi đấu: Liên Server

Giai đoạn 1 : So Tài Hỏa Lực.

 • Thời gian mở : 19h - 22h Thứ 4 mỗi tuần ( hoạt động mở sau 2 ngày mở server).
 • Cách tham gia : Trong thời gian hoạt động, tham gia khiêu chiến Boss. Sát thương tạo lên BOSS của  cá nhân sẽ tính vào sát thương cuối cùng của Bang mình .Top 8 Bang xếp hạng sát thương cuối cùng sẽ có quyền tham gia "Quần Hùng Tranh Bá"

 

Giai đoạn 2 : Quần Hùng Tranh Bá

 • Thời gian mở: 21h Thứ 6 mỗi tuần.
 • Cách tham gia : Bang đạt Top 8 trong So Tài Hỏa Lực sẽ được tham gia vòng Quần Hùng Tranh Bá , hệ thống sẽ ghép ngẫu nhiên đối thủ tham gia , hình thức thi đấu là ghép ngẫu nhiên người chơi 2 Bang với nhau (Ghép cặp toàn đội, Quan Viên, Bang Chủ) 
 • Người chơi chiến thắng sẽ nhận được tích điểm, Bang có tích điểm nhiều nhất sẽ chiến thắng, Bang Quán Quân và Á Quân sẽ tham gia vòng Chí Tôn Đối Quyết.

Giai đoạn 3 : Chí Tôn Đối Quyết

 • Thời gian mở : Chủ Nhật mỗi tuần.
 • Cách tham gia : 8 đội (tổng cộng 16 bang) chọn từ hoạt động " Quần Hùng Tranh Bá" sẽ được ghép cặp đấu với nhau. Cách chơi giống Quần Hùng Tranh Bá

 

2.Quy tắc cơ bản, quy tắc ghép cặp.

Quy tắc nhóm nhỏ Quần Hùng Tranh Bá (Quần Hùng Tranh Bá)

 • Nhóm nhỏ: Là dạng nhóm nhỏ giống như BOSS Bang, 3 server cạnh nhau là 1 nhóm nhỏ
 • Tư cách tham gia, Top 8 BOSS Bang có tư cách tham gia, không đủ 8 thì có nhiêu tính nhiêu
 • Quy tắc ghép đối chiến Bang, 2 Bang là 1 nhóm PK, thắng thì vào nhóm thắng, thua thì cho vào 1 nhóm
 • Nhóm thắng PK tiếp, thua thì vào nhóm thua, PK ở nhóm thua còn thua nữa thì bị loại. Cuối cùng thì Bang cuối cùng ở nhóm thắng và Bang cuối cùng ở nhóm thua PK với nhau
 • Cuối cùng chọn 2 Bang thuộc Top 2 tham gia Bang Chiến Chí Tôn Đối Quyết

Bang Chiến Chí Tôn Đối Quyết (Chí Tôn Đối Quyết)

 • Cụm đấu: 8 nhóm nhỏ 24 server là 1 cụm đấu.
 • Tư cách tham gia, 16 Bang được chọn từ Quần Hùng Tranh Bá tham gia Bang Chiến Chí Tôn Đối Quyết, có nhiêu tính nhiêu
 •  Cuối cùng phát thưởng theo xếp hạng (Xếp hạng cuối cùng dựa trên số trận thắng thua)