ĐẤU TRƯỜNG

Cập nhật : 03-09-2020

1. Giới thiệu chung

<img>

Thời gian : Mỗi ngày

Cách chơi : 

  • Bày trận trước khi thi đấu, có thể dùng Hiệp Lữ khác nhau ở vị trí trận khác nhau để tăng thêm lực chiến
  • Người chơi có thể chủ động thi triển kỹ năng Hiệp Lữ trong chiến đấu
  • Chỉ có hiệu lực với Hiệp Lữ lên trận
  • Khi thi triển kỹ năng Hiệp Lữ, cưỡng chế gián đoạn kỹ năng hiện tại của nhân vật

Quy tắc chiến đấu

  • Nhân vật tự động chiến đấu, bao gồm tấn công thường và 4 kỹ năng cơ bản
  • Kỹ năng của Hiệp Lữ thi triển bằng tay, không bấm sẽ không thi triển
  • Bất kỳ bên nào có HP về 0 thì trận đấu kết thúc và tiến hành tổng kết

<img>