ĐẤU TRƯỜNG LIÊN SERVER

Cập nhật : 03-09-2020

Giới thiệu chung

Thời gian: 12h-13h , 21h - 22h mỗi ngày.

Cách tham gia: Thi đấu theo dạng 1v1 tự do thao tác, thắng sẽ nhận tích điểm leo hạng, thua sẽ bị trừ điểm.

Quy tắc chiến đấu:

  • Trong cảnh ngoại trừ chiến đấu và di chuyển thì không thể thực hiện các thao tác khác.
  • Chiến đấu không có đếm ngược, thoát ra sẽ tính là thất bại.
  • Trong lúc chiến đấu không được cắn bình máu.

Quy tắc ghép:

  • Ưu tiên chọn ghép với người chơi cùng rank với mình, 10s sau sẽ mở rộng ra ghép với người chơi ở 2 rank lân cận, 20s sau sẽ ghép với người chơi chênh lệch 2 rank với mình.

Rank: Dựa theo tích điểm của người chơi mà chia rank, Hắc Thiết, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Kim Cương, Vương Giả, Vương Giả Vinh Diệu.

Tích điểm: Tích điểm nhận từ phần thưởng chiến đấu. Thắng sẽ nhận tích điểm, thua thì có thể bị trừ tích điểm hoặc tăng 1 ít tích điểm,; Ngoài ra vài ngày không đánh sẽ tự động giáng cấp

Phần thưởng:

  • Phần thưởng chiến đấu cơ bản: Chiến đấu kết thúc sẽ nhận phần thưởng cơ bản, nhưng chỉ có 10 lần đầu mỗi ngày có thể nhận phần thưởng cơ bản. Thắng thì được thường nhiều, thua thì được thưởng ít
  • Phần thưởng tích điểm: Mỗi lần chiến đấu đều có phần thưởng tích điểm.
  • Phần thưởng rank mỗi ngày: Dựa theo ran của người chơi mà mỗi ngày đều có thể nhận phần thưởng tương ứng với rank của mình
  • Mỗi khi kết thúc mùa đấu sẽ dựa theo rank của người chơi phát thưởng 1 lần.

Mùa đấu: Mỗi tháng là 1 mùa đấu, mùa đấu kết thúc sẽ phát thưởng mùa đấu. Sau đó tích điểm của tất cả người chơi sẽ giảm theo tỷ lệ nhất định, cơ chế hiện tại là giảm 20%

Bảng xếp hạng: Có 2 BXH, 1 cái là BXH server này, 1 cái là BXH cụm server

  • Xếp cụm server: Dựa theo thứ tự thời gian mở server, mỗi 30 server là 1 cụm