HỆ THỐNG HIỆP LỮ

Cập nhật : 03-09-2020

1. Giới thiệu chung

 • Đạo cụ Hiệp Lữ: Hiệp Lữ sau khi nhận sẽ tồn tại ở dạng đạo cụ trong túi, có thể bán, có thể giao dịch (Không khóa)
 • Hiệp Lữ: Có thể cho Hiệp Lữ trong túi lên trận ở giao diện Hiệp Lữ, xuất chiến. Sau khi xuất chiến là 1 thực thể, sẽ xuất hiện mô hình Hiệp Lữ trong cảnh, có thể tấn công, nhưng không thể bị tấn công.
 • Liên quan đến thuộc tính Hiệp Lữ
  • Phẩm chất Hiệp Lữ:
   • Hiệp Lữ chia làm 5 phẩm chất từ thấp đến cao là, Đinh, Bính, Ất, Giáp, Thánh, màu sắc phẩm chất tương ứng là lục, lam, tím, cam, đỏ.
   • Phẩm chất Hiệp Lữ khác nhau thì thuộc tính cơ bản cũng khác nhau, Hiệp Lữ tăng sao tăng cấp cũng khác nhau
  • Thuộc tính cơ bản của Hiệp Lữ: Chính là thuộc tính ban đầu của Hiệp Lữ
  • Thuộc tính thiên phú sẽ cộng lên nhân vật theo tỷ lệ phần trăm, nhưng thuộc tính cơ bản và thuộc tính cấp, thuộc tính tăng sao sẽ nhân với tỷ lệ chuyển hóa nhất định rồi cộng cho nhân vật. Tăng sao sẽ tăng tỷ lệ chuyển hóa. Ví dụ tỷ lệ chuyển hóa ban đầu là 100%, tỷ lệ chuyển hóa 1 sao là 110%, tỷ lệ chuyển hóa 2 sao là 120%. Tỷ lệ chuyển hóa tăng lên khi tăng sao của tất cả Hiệp Lữ giống nhau
  • Cấp Hiệp Lữ:
   • Cấp ban đầu của Hiệp Lữ là cấp 1, lớn nhất là cấp 300.
   • Hiệp Lữ tăng cấp sẽ tăng thuộc tính cơ bản của Hiệp Lữ.
   • EXP tăng cấp: Tăng cấp cần EXP Hiệp Lữ, Hiệp Lữ phẩm chất khác nhau cần EXP khác nhau
  • Cấp sao Hiệp Lữ:
   • Cấp sao Hiệp Lữ càng cao thì thuộc tính càng cao, số sao cao nhất của Hiệp Lữ là 5 sao, ban đầu là 0 sao.
   • Hiệp Lữ khác nhau tăng sao sẽ cần đạo cụ khác nhau.
   • Quy tắc tăng sao: Mỗi sao cần 1 lượng đạo cụ nhất định, số lượng đủ thì có thể tăng sao.
  • Kỹ năng Hiệp Lữ:
   • Kỹ năng hộ chủ của Hiệp Lữ:
    • Mỗi Hiệp Lữ có 1 kỹ năng hộ chủ, kỹ năng hộ chủ là kỹ năng nhân vật, người chơi có thể thi triển bằng tay, khi treo máy thì tự động thi triển.
    • Kỹ năng hộ chủ có thể tăng cấp, tăng cấp kỹ năng khác nhau thì cần số lượng đạo cụ khác nhau.
    • Điều kiện tăng cấp kỹ năng hộ chủ: Hiệp Lữ cần đạt cấp sao chỉ định.
    • Kỹ năng chân hộ chủ: Kỹ năng chân hộ chủ tương ứng với kỹ năng hộ chủ, chỉ là có sát thương và hiệu quả cao hơn kỹ năng hộ chủ.
   • Kỹ năng chủ động của Hiệp Lữ: Kỹ năng Hiệp Lữ là kỹ năng mà Hiệp Lữ dùng khi xuất chiến

Kỹ năng bị động của Hiệp Lữ: Có 3 loại kỹ năng bị động của Hiệp Lữ. 1 là tăng điểm thuộc tính cố định nào đó của Hiệp Lữ. Ví dụ như HP, phòng thủ, dạng thuộc tính này sẽ cộng lên Hiệp Lữ; 2 là thuộc tính tỷ lệ phần trăm Hiệp Lữ. Ví dụ tỷ lệ phần trăm HP, tỷ lệ phần trăm phòng thủ, là tăng theo tỷ lệ phần trăm điểm thuộc tính cố định của kỹ năng đã có này. Nếu không có thuộc tính tương ứng thì kỹ năng này

2. Duyên Hiệp Lữ:

 • Hiệp Lữ Duyên: Có mấy Hiệp Lữ chỉ định là có thể kích hoạt Duyên. Xóa, bỏ vào kho đều không ảnh hưởng trạng thái Duyên đã kích hoạt
 • Hiệu quả Duyên: Hiệu quả ràng buộc chia làm nhiều loại, dựa theo tổng số sao giữa Hiệp Lữ ràng buộc và kích hoạt, tự động kích hoạt. Nếu bản thân ràng buộc không đạt điều kiện kích hoạt thì số sao đủ cũng không thể kích hoạt.
 • Hiệu quả: Trực tiếp cộng cho nhân vật, tức là sau khi kích hoạt hiệu quả sẽ trực tiếp cộng cho nhân vật.

3. Trang bị hiệp lữ

 

 • Thuộc tính trang bị: Thuộc tính cơ bản có 2 dòng. Sau khi mặc sẽ cộng vào thuộc tính cơ bản của Hiệp Lữ. Thuộc tính là thuộc tính nguyên tố.
 • Số lượng bộ vị: 5 bộ vị, 4 trang bị thường, 1 trang bị riêng
 • Vũ khí riêng có liên quan với Hiệp Lữ cụ thể, chỉ có Hiệp Lữ này mới có thể mặc trang bị tương ứng, chỉ có Hiệp Lữ cao cấp mới có vũ khí riêng, Hiệp Lữ phẩm chất thấp không có lỗ vũ khí
 • Vũ khí riệng có thuộc tính cao cấp, và có thể mang theo kỹ năng
 • Quy tắc có hiệu lực: Hiệp Lữ lên trận hoặc trợ trận có hiệu lực.

Bộ trang bị hiệp lữ

 • Nhóm bộ trang bị: Trang bị Hiệp Lữ chia thành nhiều nhóm bộ trang bị, nhóm bộ trang bị chia thành nhóm phòng thủ và nhóm vũ khí riêng.
 • Hiệu quả bộ trang bị: Hiệp Lữ mặc bao nhiêu món trong bộ trang bị thì được kích hoạt thuộc tính bộ trang bị tương ứng. Hiệu quả 1: Mặc 2 món trang bị nhóm phòng thủ. Hiệu quả 2: Mặc 4 món trang bị nhóm phòng thủ. Hiệu quả 3: 4 món trang bị nhóm phòng thủ + 1 món vũ khí riêng
 • Thuộc tính bộ trang bị: Chia làm 3 bộ phận, bộ phận đầu tiên là thuộc tính cơ bản, cộng lên người Hiệp Lữ, bộ phận thứ 2 là thuộc tính tỷ lệ phần trăm của Hiệp Lữ này, bộ phận thứ 3 là lấy bộ phận thứ 1 và bộ phận thứ 2 nhân với tỷ lệ phần trăm nhất định