HỆ THỐNG THÚ CƯỠI

Cập nhật : 03-09-2020

Thú cưỡi là hệ thống không thể thiếu trong quá trình hành tẩu giang hồ của đại hiệp, ngoài việc nâng cấp thú cưỡi các đại hiệp còn có thể trang bị cho thú cưỡi, tăng cấp thuộc tính đan và tư chất đan của thú cưỡi cùng với tăng kỹ năng của thú cưỡi.

Tăng cấp thú cưỡi sử dụng đá tăng bậc thú cưỡi hoặc tiêu hao vàng khoá để tăng cấp.

Trang bị thú cưỡi, thú cưỡi được trang bị 4 món giúp tăng thuộc tính của thú cưỡi.

Thú cưỡi có nhiều ngoại hình ảo hoá, tham gia các hoạt động đặc biệt để nhận.

Thú cưỡi giác tỉnh

Sau khi thú cưỡi max cấp có thể tiến hành giác tỉnh, giác tỉnh cần kích hoạt 4 mục tư chất thú cưỡi là căn cốt, huyết mạch, tinh thần, linh tính. Kích hoạt tiêu hao 1 lượng Đá Tăng Bậc Thú Cưỡi nhất định, số lượng thỏa mãn sẽ kích hoạt. Sau khi kích hoạt toàn bộ thì giác tỉnh thành công, giác tỉnh thành công sẽ mở vòng tăng bậc thú cưỡi mới, cách tăng bậc giống với trước đây, mỗi bậc 10 sao, tăng sao cần max EXP, tiêu hao đá tăng bậc để tăng EXP.

 

Chúc các Đại Hiệp trải nghiệm game thật vui vẻ !!