ƯU ĐÃI NẠP TRỰC TIẾP THÁNG 8

Cập nhật : 25-08-2021

Nạp Trực Tiếp gửi sự kiên ưu đãi đầu tiên trong tháng 8 tới các huynh tỷ game Phong Lăng Thiên Hạ.

🔰 Phạm vi áp dụng trên toàn server Phong Lăng Thiên Hạ.
⏰ Thời gian diễn ra: Từ 25/08 - 31/08.
Sự kiện ưu đãi áp dụng khi huynh tỷ nạp game ngay qua hình thức Nạp Trực Tiếp.
 
📌 CÁCH THAM GIA CỰC KỲ ĐƠN GIẢN:
 
Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi các huynh/tỷ nạp tích lũy đạt mốc nào thì sẽ nhận được phần quà tương ứng với các mốc nạp đó:
🎁N.ạ.p. > 999k: Quà hào hoa *1, Túi Đá LV 6 *2, Hiệp Lữ EXP Đan Trung *20, Vé Thưởng trang bị Tuyệt thế *5
🎁N.ạ.p. > 2999k: Vàng khoá *1000, Đá dung kim cao cấp *1, Vé trân bảo các cao cấp *10, Túi đá LV5 *5
🎁N.ạ.p. > 4999k: Vàng khoá *2000, Đá cuồng hoá đỏ *5, Đá dung kim cao cấp *5, Đá tăng sao võ thần *10
 
LƯU Ý:
- Nạp tích lũy đủ mốc tương ứng sẽ nhận quà mốc tương ứng, nạp đủ 3 mốc nhận 3 mốc.
- Quà sẽ được gửi sau 24 - 48h khi kết thúc sự kiện.
- Sự kiện không tính tài khoản lá đã có trước đó, huynh/tỷ cần tham gia nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
- Huynh, tỷ cần sử dụng lá vừa mua nạp vào trong game mới tính sự kiện Nạp Trực Tiếp.
- HƯỚNG DẪN NẠP TRỰC TIẾP huynh,tỷ có thể xem tại: https://bit.ly/3hGRjZe