QUY TẮC GỘP SERVER TRONG PHONG LĂNG THIÊN HẠ

Cập nhật : 05-11-2020

Quy Tắc Gộp Server - Các Đại Hiệp Cần Biết

--------------------------

1. Cổng Đăng Nhập: sau khi gộp server, cổng đăng nhập máy chủ vẫn giữ nguyên, các Đại Hiệp có thể chọn máy chủ cũ của mình để vào game bình thường.

 

2. Xoá Nhân Vật: sau khi gộp server, các nhân thoả đủ điều kiện sau hệ thống sẽ tự xoá:

  • Nhân vật dưới cấp 50.
  • Nhân vật không đăng nhập liên tục 15 ngày.
  • Số lượng Vàng dưới 1 Vàng.
  • Khi thoả đủ 3 điều kiện trên thì hệ thống sẽ tự động xoá nhân vật. Các Đại Hiệp lưu ý.

 

3. Tên Nhân Vật: sau khi gộp server, tên nhân vật sẽ hiển thị thêm số của server đó.

 

4. Tên Bang Hội: sau khi gộp server, tên Bang Hội sẽ hiển thị thêm số của server đó.

 

5. Sắp xếp lại BXH

 

6. Hảo Hữu: thông tin hảo hữu giữ nguyên, nếu nhân vật hảo hữu bị xoá thì xoá thông tin hảo hữu, thông tin thành viên Bang Hội cũng sẽ xử lý giống vậy.

 

7. Đấu Trường: xếp hạng Đấu Trường sẽ bị sắp xếp lại. Lưu ý: phần thưởng xếp hạng chưa nhận trước khi tiến hành gộp server sẽ bị xoá nên các Đại Hiệp cần chú ý.

 

8. Thiên Các: tất cả vật phẩm treo bán sẽ được bảo lưu và không thay đổi.

 

9. Hoạt Động Phúc Lợi: các hoạt động như Nạp Đầu, Đăng Nhập 7 Ngày, Điểm Danh Mỗi Ngày, Thưởng Cấp và tiến độ đều được giữ lại, các hoạt động hạn giờ thì lấy server đích làm chuẩn. 

 

10. Tính Năng: tất cả tính năng game (tăng bậc, thú cưỡi, sủng, trang bị, hiệp lữ, võ thần....) đều giữ nguyên và không thay đổi.

 

11. Thành Chiến: sau khi gộp server, các thành trì của các server bị gộp sẽ reset và chỉ giữ thành trì của server đích. Các đại hiệp lưu ý vấn đề này.

 

Trong lúc gộp server, các server có trong danh sách gộp sẽ tiến hành bảo trì, các Đại Hiệp không thể vào game trong thời gian này, các server khác KHÔNG nằm trong danh sách gộp vẫn vào game bình thường.

 

Nay Uyên Nhi xin thông báo để các Đại Hiệp kịp thời nắm rõ thông tin.

 

Chúc các Đại Hiệp trải nghiệm game thật vui vẻ !!