EVENT GỘP SERVER

Cập nhật : 04-11-2020

1. Quy tắc chung.

 

Những server sau khi gộp sẽ xuất hiện.

 

2. Tích Lũy Tiêu Phí

 

 

Cách tham gia: Trong thời gian hoạt động, tiêu phí sẽ đạt mốc chỉ định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Phạm vi : Toàn server (trong cụm gộp).

Phần thưởng: Quý Đại Hiệp tham khảo trực tiếp ingame.

Thời gian: kéo dài 7 ngày tính từ ngày gộp server.

 

3. Đua Top Tiêu Phí.

 

 

Cách tham gia: Trong thời gian hoạt động, tham gia hạng mục đua top đang diễn ra có thể nhận được quà thành tựu và quà thưởng theo BXH.

Phạm vi : Toàn server (trong cụm gộp).

Phần thưởng: Quý Đại Hiệp tham khảo trực tiếp ingame.

Thời gian: kéo dài 7 ngày tính từ ngày gộp server.

 

4. Phúc Lợi Đăng Nhập.

 

 

Cách tham gia: Đăng nhập mỗi ngày để nhận thêm phần thưởng.

 

5. Quà Giá Trị Lớn.

 

Chúc quý Đại Hiệp trải nghiệm game vui vẻ !