EVENT ĐUA TOP 7 NGÀY

Cập nhật : 09-09-2020

1. Timeline chung. 

 

 

Cách tham gia: Trong thời gian hoạt động, tham gia hạng mục đua top đang diễn ra có thể nhận được quà thành tựu và quà thưởng theo BXH.

Phạm vi : Trong server.

Thời gian : 7 ngày mở server.

Lưu ý : 

  • BXH làm mới mỗi 5p, trì hoãn 1p, nên đề nghị tránh đua top sát thời gian tổng kết.
  • Khi tổng kết, mỗi mục đua top có thêm 1 ngày để nhận quà, nếu không nhận, quà sẽ bị mất.

 

2. Bộ Event Đua TOP 7 Ngày.

 

  • TOP Hiệp Lữ

 

 

  • TOP Level

 

 

  • TOP Thú Cưỡi

 

 

  • TOP Pháp Trận

 

 

  • TOP Công Lực

 

 

  • TOP Binh Khí Phổ

 

 

  • TOP Huyền Thuẫn

 

 

  • TOP Thần Binh

 

 

Cám ơn quý Đại Hiệp đã xem! Chúc quý đại hiệp trải nghiệm game vui vẻ !